Wyjazd studyjny bibliotekarzy do Czech
Mariola Huzar, źródło: własne 2015-03-04

 

W dniu 24 lutego 2015 roku, kilkunastoosobowa grupa bibliotekarzy polskich wyjechała do Czech, w ramach projektu „Festival Książką Malowany”,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, „Przekraczamy granice”. Operatorem projektu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko.

 

Bibliotekarze z Polski mieli okazję odwiedzić cztery biblioteki czeskie. Każda inna. Miejska Biblioteka w Dobrušce funkcjonuje w trzech przestrzeniach: oddział dziecięcy, dla dorosłych oraz część wspólna, gdzie odbywają się różnorodne spotkania, imprezy i wystawy. Najpopularniejszym autorem literatury dziecięcej jest tu Jeff Kinney oraz jego książka „Dziennik cwaniaczka”. Zresztą w Polsce także.  Na zaproszenie Biblioteki w Dobrušce, ekipa polska odwiedziła również miejscowe muzeum oraz synagogę.

 

Następna biblioteka, w Podbřezí , znajduje się w strukturze Urzędu i jest o charakterze wiejskim. To bardzo malutka biblioteka, ale przyjazna zarówno dla czytelnika, jak i dla każdego, który tu przyjdzie. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko dość często tu zagląda. Ostatnio, w styczniu odbyły się tu kreatywne warsztaty literackie z polską pisarką panią Małgorzatą Żółtaszek. Podbřezi ma podpisane partnerstwo lokalne z sołectwem Jaszkowa Górna w gminie Kłodzko.

 

Zaskoczeniem dla bibliotekarzy polskich była Biblioteka o charakterze powiatowym w Rychnov nad Kneźnou. Czas się tu zatrzymał dość dawno. Jednak imponujący jest jej księgozbiór, który liczy sobie ponad 120 000 woluminów. Dość spora przestrzeń Biblioteki nie jest do końca wykorzystana. Na gości z Polski oczekiwał dziennikarz z lokalnej prasy. Obszernego wywiadu nt. zaobserwowanych różnic w funkcjonowaniu Bibliotek po obu stronach granicy, udzieliła pani Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. Jedna z bibliotekarek, pani Stanisława Wyspiańska-Skawina, zasiadła z ciekawości w dziale gromadzenia i osobiście oprawiła czeski wolumin.

 

Jako czwartą na trasie, była Biblioteka w Vamberku, która szczyci się tytułem „Biblioteki Roku 2010” w Republice Czeskiej. Jej lokalizacja kryje wiele tajemnic. Mieści się w budynku wybudowanym w 1857 roku, którego właścicielem był pan Ladislav Bednář. Przed 90-cioma laty, w roku 1925 pan Ladislav podarował ten budynek na rzecz miasta Vamberk, pod działalność kulturalną. W sporządzonym dokumencie zawarł klauzulę o treści „ W tym budynku może być umieszczona Biblioteka, Czytelnia, Muzeum lub inna działalność kulturalna. Nigdy jednak, ten budynek  nie może zostać przeznaczony na żadną działalność dochodową”.  I tak, dzięki byłemu właścicielowi obiektu, Biblioteka jest zabezpieczona na różnego rodzaju  ew. zmiany w przestrzeni publicznej.

 

Wyjazd studyjny miał na celu poznanie metod pracy bibliotekarzy czeskich z młodymi czytelnikami oraz promocję „Festivalu Książką Malowanego” i jego konkursów, który odbędzie się w dniu 27 marca 2015 roku w Pałacu w Żelaźnie.  Efektem wyjazdu jest między innymi integracja środowiska bibliotekarskiego obu krajów, wymiana doświadczeń oraz zastosowanie dobrych praktyk w bibliotekach polskich i czeskich.

 

Okazuje się, że tak naprawdę łączy nas wiele… Noc z Andersenem organizowana po obu stronach granicy. Dostępna na półkach literatura polska w bibliotekach czeskich i czeska w bibliotekach polskich. Realizacja wspólnych projektów, które integrują lokalne społeczności, czytelników, grupy zawodowe. Wzajemne poznawanie języka, kultury i obyczajów, które też dość często są podobne. Jednak najważniejsze jest przekraczanie granic, które otwierają nowe możliwości, obalają stereotypy i pokazują, że można budować nowe korytarze do współpracy -  na każdym etapie partnerstwa lokalnego.

 

Strona polska DZIĘKUJE swoim partnerom,  pani Ester Horakovej i panu Vladimirovi Hulman za zorganizowanie wizyty studyjnej do bibliotek czeskich na terenie Mikroregionu Rychnovsko.