• Mariola Huzar, źródło: własne 2018-10-01
  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na dowolny Herb pochodzący z Kresów dawnej RP - 11. Gminne Spotkanie Kresowian w Kłodzku w dniu 27.10.2018r.   1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko. 2. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2018r. i trwać będzie do 23 października 2018r. 3. Temat prac konkursowych brzmi: dowolny Herb pochodzący z Kresów dawnej RP 4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych od klasy czwartej wzwyż oraz młodzież w wieku gimnazjaln
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2015-01-15
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko ogłasza wyniki polsko-czeskiego konkursu na zilustrowanie ulubionej baśni Andersena. Na konkurs ogółem wpłynęło 99 prac, w tym 23 z Czech. Komisja konkursowa w składzie:   1. Huzar Mariola – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko 2. Hulman Vladimir - przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Współpracy Czesko-Polskiej w Rychnov nad Kneźnou 3. Ostrowska Małgorzata – Biblioteka centralna w Ołdrzychowicach Kłodzkich 4. Roma Szczerbień – artystka lokalna d
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2014-12-17
      Mikroprojekt „Festival Książką Malowany” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis  „Przekraczamy granice”   REGULAMIN POLSKO-CZESKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ZILUSTROWANIE ULUBIONEJ BAŚNI ANDERSENA   Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zaprasza dzieci z placówek przedszkolnych i szkolnychz terenu gminy Kł
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-14
    BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO ogłasza konkursplastyczny „Moje spotkanie z zabytkami Kresów Wschodnich” Cele Konkursu: Pobudzenie wrażliwości plastycznej i historycznej. Zwrócenie uwagi na rolę sztuki i estetyki w życiu codziennym poprzez pryzmat historii.  Zainteresowanie dzieci i młodzieży historią i pamięcią o Kresach Wschodnich. Uczenie patriotyzmu oraz ocalenie Kresów od zapomnienia. Zwrócenie uwagi na obiekty często nie postrzegane jako zabytki (architektura przemysłowa, założenia parkowe i kra