• Mariola Huzar, źródło: własne 2017-07-24
    Wójt Gminy Kłodzko rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego na rok szkolny i akademicki 2017\2018. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach. Beneficjentami programu stypendialnego są uczniowie oraz studenci w trybie nauczania stacjonarnego w wieku od 13 do 24 lat.   Maksymalna kwota stypendium za 10 miesięcy roku szkolnego lub akademickiego wynosi 3 000,00 złotych. Kompletne wnioski o przyzn
  • Mariola Huzar, źródło: własne 2017-07-12
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zapisuje na kartach swojej działalności kolejne udane wydarzenie, zrealizowane w ramach mikroprojektu „Przystanki kultury z książką”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.   W niedzielę 9 lipca, zapakowaliśmy się do autobusu na przystanku Stary Wielisław i ze śpiewem na ustach, a także przy dźwiękach gitary po
  • Mariola Huzar, źródło: własne 2017-07-03
      Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od sierpnia 2016 roku realizuje mikroprojekt „Przystanki kultury z książką”, którego celem jest wzmocnienie i rozwijanie transgranicznej współpracy pomiędzy partnerami projektu i społecznościami lokalnymi.   W najbliższą niedzielę, 9 lipca po stronie czeskiej nastąpi zakończenie realizacji projektu. Społeczność lokalna ze Starego Wielisławia weźmie udział w wydarzeniu „Wędrówka ciekawymi szlakami – od zamku w Doudleby nad Orlicί do zamku w Potštejn. Relację