Biblioteka wydała wiersze, wspomnienia i zakładki do książek
Mariola Huzar, źródło: własne 2014-07-24

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko realizując projekt „Euroregionalne Spotkania Obywatelskie”, wydała trzy dokumenty lokalnej aktywności, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

W ramach projektu wydano w języku polskim i języku czeskim 500 egzemplarzy tomików wierszy pt. „Moja babcia – mój dziadek pisze wiersze”. Materiały do tomiku pozyskano dzięki wcześniej ogłoszonemu konkursowi literackiemu i po wykładzie autorskim pisarki Marty Fox. Na konkurs wpłynęło 49 wierszy, w tym 11 z Czech.  Wartość tego zadania zamknęła się w kwocie 6 300,00 zł brutto.

 

Drugim dokumentem jest książka pt. „Wspomnienia ze łzami, prozą i wierszami”, również wydana w nakładzie 500 egzemplarzy w języku polskim i czeskim. Materiały do książki pozyskano po wcześniej ogłoszonym konkursie literackim na wspomnienia z przeszłości i po wykładzie autorskim pisarza pana Stanisława Srokowskiego. Na konkurs wpłynęło 17 prac, w tym 7 z czeskiego Mikroregionu Rychnovsko. Zadanie kosztowało 9 870,00 złotych brutto.

 

Trzecim elementem pokonkursowym są zakładki do książek w nakładzie 1 000 egzemplarzy, których projektantami są dzieci z Polski i Czech. Prace pozyskano po wcześniej rozstrzygniętym konkursie pod hasłem „Moi dziadkowie i ja” oraz wykładzie autorskim z pisarzem panem Kazimierzem Szymeczko. Do konkursu wpłynęły 64 prace, w tym 31 spoza naszego kraju. Koszt zakładek wyniósł 381,30 zł brutto.

 

Czwartym, ostatnim elementem projektu będzie plakat z hasłem promującym czytelnictwo po obu stronach granicy. Po wykładzie autorskim z czeskim pisarzem Josefem Lukašek ogłoszony został konkurs literacko-plastyczny, który ciągle trwa, aż do 22 sierpnia. Zapraszamy do udziału w tym polsko-czeskim działaniu projektowym. Nagrodzonych zostanie dwanaście osób nagrodami rzeczowymi, w tym sześć z Czech. Więcej informacji o konkursie na www.bibliotekagmina.klodzko.pl