• Mariola Huzar, źródło: własne 2014-09-24
      Bohaterką wrześniowego spotkania z pasjami w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich była pani Anna Musiałówna. Z pasjonatką fotografii, za pomocą nowoczesnych technologii komunikacyjnych, spotkali się uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, którym towarzyszyła nauczycielka pani Iwona Gąsior.   Bohaterka spotkania ma korzenie świętokrzyskie- i kiedyś mieszkała w Suchedniowie, małej miejscowości znajdującej się na tamtejszych terenach. Podążając za sugestią nauczycielki wyjechała jednak do Wars