Z Karolem bezpiecznie
Mariola Huzar, źródło: własne 2011-10-26

 

Od września do listopada mundurowi i Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko prowadzą prewencyjną akcję „bezpieczny maluch na wsi”.

20 października eksperci z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego, p.poż. i pierwszej pomocy przyjechali do Domu Ludowego w Szalejowie Górnym. Czekała spora grupka najmłodszych uczniów z tutejszej szkoły integracyjnej. W trakcie spotkania dzielnicowy Emil Kowalski przypominał o zasadach panujących na drogach, placu zabaw, na kąpielisku i w lesie, obowiązkach rowerzystów i pieszych. Nieodzownym elementem tych zajęć jest wręczenie dzieciom odblaskowych oznakowań, które należy zakładać na ręce lub przywiesić do tornistrów, bądź umieścić na odzieży wierzchniej. Przekazywane dzieciom elementy odblaskowe zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Jeżeli zauważysz pożar, natychmiast powiadom osobę dorosłą, o ile taka jest w domu – instruował komendant Ochotniczych Straży Pożarnych Marcin Olejnik. Jeżeli jest to niemożliwe, a masz w domu telefon dzwoń pod 998 podając dokładny adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz. Jeżeli jest to do wykonania, to jak najszybciej wyjdź z domu i powiadom sąsiadów lub napotkaną dorosła osobę. Gdy pożar cię zaskoczy w pomieszczeniu, idź w stronę wyjścia schylony jak najbliżej podłogi.

 

Komendant zaprezentował dzieciom aparat ochrony dróg oddechowych, który używany jest podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz zaprosił dzieci do prawdziwego wozu strażackiego.

 

O udzielaniu pierwszej pomocy przy skaleczeniach, oparzeniach i innych urazach opowiadał ratownik medyczny Piotr Nieckarz. Dzieci świetnie współpracowały z prelegentami, ale mistrzem wszystkich trzech dziedzin był niewątpliwie Karol Kozak z zerówki. Z nim możemy zdecydowanie czuć się bezpiecznie. Karol zostań najmłodszym komisarzem bezpiecznego dzieciństwa! Spotkanie zamknęła odczytana przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Mariolę Huzar pouczająca książeczka o tym, jak paw przez jezdnię przechodził oraz lekcja biblioteczna z kartami pracy poprowadzona przez Waszego bibliotekarza Monikę Fedak.

 

P.s. w roli komisarza lwa wystąpił stażysta Wojtek z Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko.