Wiedzieć więcej = bliższy sukces
Mariola Huzar, źródło: własne 2012-02-25

Pod koniec lutego w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko w Krosnowicach prowadzony był projekt realizowany przez AGROEXPERT Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa w Warszawie pt. „wykorzystanie komputera, programów komputerowych i internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie dolnośląskim”.

 

Głównym celem szkoleń było przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie wykorzystania komputera w gospodarstwie rolnym, w tym przeglądu programów z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ekonomiki rolnictwa (w tym sporządzania biznesplanów), prezentacja programów ułatwiających zarządzanie gospodarstwem rolnych, w tym prowadzenie rachunkowości, nauka samodzielnego posługiwania się przez rolników programem komputerowym, a także informacje z zakresu globalnej sieci informacyjnej, nabycie umiejętności korzystania z internetu. W roli lektora znakomicie spisał się pan Jacek Kwit.

 

2-dniowe szkolenie (2x po 6 godzin) w zakresie wykorzystania technik komputerowych w gospodarstwie rolnym ukończyły 32 osoby dorosłe z Krosnowic i okolic. Każdy z kursantów otrzymał zaświadczenie o jego zaliczeniu. Zainteresowanie było bardzo duże i uczestnicy proszą o kontynuację tego działania – podkreślają bibliotekarki Stanisława Wyspiańska Skawina i Małgorzata Saczywko. Zgłoszenia przyjmowane są w filiach nr 1 i nr 2. Jednym z warunków jest konieczność posiadania prywatnego laptopa, gdyż biblioteki posiadają na stanie jedynie po dwa komputery.

 

O pyszny cattering dla uczestników zadbały panie z tutejszego koła gospodyń wiejskich KUMY.

DZIAŁANIE REALIZOWANE BYŁO W RAMACH NST. PROGRAMÓW:

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

PROGRAMU ORANGE DLA BIBLIOTEK