Świat bez tajemnic
Mariola Huzar, źródło: własne 2014-11-27

 

Od marca do czerwca w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Krosnowicach realizowane są warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków i ich opiekunów pod nazwą „Świat bez tajemnic”, w ramach tzw. grup zabawowych zainicjowanych przez Program Rozwoju Bibliotek i Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Pierwsze zajęcia poprowadziła animatorka Małgorzata Ostrowska z biblioteki centralnej przy wsparciu tutejszego młodszego bibliotekarza Małgorzaty Pilipaki.

 

Sprawdzone doświadczenia Biblioteka ma już za sobą. Od stycznia do czerwca 2013 roku projekt grupy zabawowej realizowany był w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich z udziałem kilkunastu dzieci i ich opiekunów. Na zajęcia przyjeżdżały również dzieci z Czech. Nie było żadnej bariery językowej.

 

Według informacji Fundacji im. Komeńskiego grupy zabawowe są bardzo popularną formą zajęć dla dzieci w krajach anglosaskich. Pierwsze Grupy powstały w Wielkiej Brytanii 40 lat temu z inicjatywy rodziców oraz innych członków społeczności lokalnej, by umożliwić dzieciom dostęp do edukacji przedszkolnej tam, gdzie nie było przedszkoli lub gdzie przedszkola nie dysponowały wystarczającą ilością miejsc dla wszystkich dzieci. Obecnie w Wielkiej Brytanii działa około 20 tysięcy różnych grup zabawowych.

 

Czemu mają służyć zajęcia w Krosnowicach? Są to zajęcia związane z rozwojem dziecka, czyli stymulowanie prawidłowego rozwoju i wzbudzanie ciekawości otaczającym światem. Uczestnicy spotkają się więc z zabawami rozwijającymi zmysły, sensorycznymi, konstrukcyjnymi, motorycznymi, twórczymi jak i ruchowymi.  Wszystko to po to, żeby wspomóc rodziców w rozwoju dziecka, zanim ono pójdzie do szkoły.

 

Jak na razie na warsztaty do biblioteki przychodzą dziesięcioosobowe grupy dzieci z sąsiadującego za płotem przedszkola i wcale się nie nudzą. Nasza oferta jest zdecydowanie inna, niż ta w przedszkolu, co zostało zauważone już na pierwszych zajęciach przez panią opiekunkę. W planie warsztatów są m.in.: rytualne powitania poprzez gong oddany za pomocą chochli i pokrywki z garnka przez każde dziecko, powitanie w kręgu „witaj…, jak się masz…”, zabawy edukacyjne z animatorami, mały poczęstunek, czytanie książek, swobodna zabawa w basenie bez wody, rytuał na koniec, czyli wspólne sprzątanie.

 

Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko: nie ukrywamy, że bardzo obawiałyśmy się pierwszych zajęć. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie. Od samego przyjścia dzieci zachowywały się tak swobodnie i naturalnie, jak byśmy spotykali się już od dłuższego czasu. Nie były skrępowane obecnością pozostałych dzieci, ani osób dorosłych.

 

Działanie realizowane było w ramach trwałości projektu Bajeczne Animacje Kulturalne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

Dla zainteresowanych udziałem w zajęciach podajemy wszystkie terminy warsztatów: 11 i 25 kwietnia, 9, 16, 23 i 30 maja, 6 i 13 czerwca. Zawsze w piątek o godzinie 10.00. ZAPRASZAMY!