Ku pokrzepieniu serc
Mariola Huzar, źródło: własne 2014-11-27

 

W sobotę dnia 6 września Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania, zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W tym roku cała Polska czytała „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. My czytaliśmy pod starą kuźnią w Szalejowie Górnym.

 

 

Działanie realizowane było w ramach trwałości projektów Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko „Bajeczne Animacje Kulturalne” i "Euroregionalne Spotkania Obywatelskie", współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

 

Rozpoczęliśmy od odczytania okolicznościowego listu od Prezydenta RP, który między innymi napisał, że

„Trylogia” zachwycała, prowokowała do dyskusji i choć czasem prowadziła do sporów czy polemik – kształtowała całe pokolenia Polaków. Kolejne jej wydania wciąż trafiają na półki w tysiącach polskich domów. Pisana „ku pokrzepieniu serc” w czasach, gdy Polska była pod zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej przemiany, o poświęceniu i honorze.”

 

Narodowe Czytanie w Szalejowie Górnym stanowiło okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Chóralnym czytaniem fragmentu „Potopu” przez wszystkich uczestników, zasmakowaliśmy języka siedemnastowiecznej społeczności zamieszkującej Polskę. Było o miłości…

 

Goście i mieszkańcy Szalejowa Górnego z wielkim zaangażowaniem czytali i przeżywali losy bohaterów „Potopu”, ukazujące życie obozowo-rycerskie, domowe i obyczajowe. Czytania otworzył Wójt Gminy Kłodzko pan Stanisław Longawa. Kontynuowali: radny pan Stanisław Banach, sołtys wsi pani Teresa Biel-Lutosławska, szefowa Towarzystwa Miłośników Szalejowa pani Grażyna Sroka, instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Anna Karolewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko pani Mariola Huzar, pani  Tamara Dziurhaluk z miejscowej Szkoły Integracyjnej, pani Sylwia Krenz z Wojborza… Dużym talentem w czytaniu wykazała się pani bibliotekarka z Wojborza – Małgorzata Kłonowska. Wszyscy byli zachwyceni i mogli słuchać bez końca. Będzie czytała podczas każdej akcji.

 

Sobota 6 września była okazją, aby uczcić 65 urodziny Biblioteki w Szalejowie Górnym. Pani Monika Fedak zbierała życzenia, gratulacje i upominki od gości. Były wspaniałe wpisy do kroniki i urodzinowy tort z „Ogniem i mieczem”, ufundowany przez Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze Machela w Jaszkowej Dolnej. Niektórzy dali się nabrać, iż w torcie zatopiony jest pierwszy tom „Trylogii”…

 

Ku pamięci i pokrzepieniu serc miał miejsce wspaniały koncert akordeonowy, w wykonaniu stypendysty im. Grzegorza Ciechowskiego – Tomasza Brusińskiego z Jaszkowej Dolnej. Artysta studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Na akordeonie  gra od czterech lat. To unikatowy talent na skalę europejską, tak o nim mówią zawodowi muzycy. Tym bardziej możemy być dumni, iż posmakowaliśmy jego wykonań.

 

W plenerowej scenerii dzieci malowały współczesnego „Pana Wołodyjowskiego”, pod czujnym spojrzeniem artystki ludowej pani Romy Szczerbień, która przyjechała ze swoim warsztatem plastycznym z Krosnowic.

 

Wręczone zostały nagrody rzeczowe \tablety\ dla polskich uczestników polsko-czeskiego konkursu literacko-plastycznego na plakat z hasłem promującym czytelnictwo. Pierwsze miejsce jednogłośnie zajęła Emilia Krenz z Wojborza. Wyróżnienia trafiły do: Gabrieli Wojtycy ze Starego Wielisławia, Mikołaja Pilipaki z Krosnowic, Pauliny Kraj i Pauliny Mazurkiewicz z Wojciechowic oraz Gabrieli Bartyny z Bierkowic. Praca Emilii Krenz znalazła się na oficjalnym plakacie promującym czytelnictwo, sfinansowanym w ramach projektu „EUROREGIONALNE SPOTKANIA OBYWATELSKIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

Na zakończenie Narodowego Czytania odbyło się losowanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Nagroda trafiła do pani Grażyny Sroki.

To był piękny i słoneczny dzień, pełen radości i spontaniczności. Bądźcie z nami za rok!