Niepełnosprawni - normalna sprawa
Mariola Huzar, źródło: własne 2016-01-27

 

Jest coś, co wyróżnia Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko spośród innych bibliotek, mogących się pochwalić znacznym dorobkiem pracy upowszechniającej czytelnictwo na wsi. Jest to praca na rzecz czytelnika niepełnosprawnego, a w szczególności czytelnika dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną. Obecność w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich osób z niepełnosprawnością intelektualną nikogo jużnie dziwi. Dzieje się tak za sprawą zajęć z elementami biblioterapii, prowadzonymi regularnie od kilkunastu lat przez bibliotekarkę Małgorzatę Ostrowską. 

 

Uczestnikami zajęć są kobiety i mężczyźni z Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, od kilku miesięcy pod skrzydłami pani opiekunki  Bożeny S. Celem zajęć  jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie niesie codzienne życie, poprzez zajęcia z literaturą, kreatywne zajęcia artystyczne oraz rozwijanie pasji i zainteresowań osobistych uczestników – podkreśla pani Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki.

 

Tak więc, osiągnęliśmy jeden z celów zajęć biblioterapeutycznych: zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kontaktu z nauką, sztuką i rozrywką. Poprzez ukierunkowane czytanie ukazujemy mieszkańcom DPS właściwe postawy, pomagamy w rozwiązywaniu problemów osobistych. Tak dobieramy literaturę, że pozwala ona na widzenie siebie jako jednostki twórczej, z dużymi możliwościami intelektualnymi, a jednocześnie pozwala uczestnikom zajęć nabrać do siebie dystansu, uczy śmiać się z samego siebie, dawać sobie szansę na drobne potknięcia i przegraną. Poprzez głośne czytanie wybranych tekstów, panowie doskonalą nabytą wcześniej umiejętność czytania, a wypowiadając się trenują sprawne wyrażanie swoich myśli w formie publicznej wypowiedzi. Dobór środków terapeutycznych jest zawsze uzależniony od potrzeb i możliwości percepcyjnych konkretnych osób biorących udział w spotkaniu.

 

Każde spotkanie odbywa się w przyjaznej atmosferze, przy kawie i herbacie oraz ciasteczkach. Foto z zajęć w dniu 26 stycznia 2016 roku.